(VIDEO) Бабкен Тунян лжет и вводит общество в заблуждение: в 2020 году премии из госбюджета превысили 37 млрд драмов

article-image

На вчерашнем заседании НС депутат от фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян заявил: «В прошлом году фонд оплаты труда системы государственного управления составил 65,5 млрд драмов, из которых было распределено примерно 30% на премии в размере 22 млрд драмов, то есть 45 млн долларов».

Он отметил, что те, кто манипулирует вопросом премии, должны извиниться перед обществом за то, что вводят людей в заблуждение.

«В последнее время снова активно обсуждается тема премий. Я попросил министра финансов предоставить четкую информацию о размере премий, распределенных в системе государственного управления в 2020 году.  Вы наверно помните, что было предоставлено, что в 2020 году государственные чиновники получили премии в размере около 120 млн долларов. Я сам заявил, что это число не соответствует действительности, я призвал тех, кто делает такие заявления, представить обоснования, но никаких обоснований не было представлено», - сказал депутат.

Депутат от фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян вводит общество в заблуждение. В 2020 году общая сумма премий из госбюджета составила не 22 миллиарда драмов, а более 37 миллиардов драмов, что эквивалентно не более 45 миллионам долларов, а более 77 миллионам долларов.

Тунян представил с трибуны НС не размер премий, выделяемых из госбюджета различным государственным структурам в целом, а только размер премий сотрудников органов системы государственного управления.

Согласно статье 2 Закона РА «Об органах государственного управления» органами системы государственного управления являются министерства, а также органы, находящиеся в подчинении Правительства, Премьер-министра и министерств.

По смыслу закона органами системы государственного управления не считаются Национальное Собрание РА, аппарат Президента РА, органы судебной власти, органы правоохранительной системы, независимые органы, созданные Конституцией, областные администрации.

Это означает, что представленные Бабкеном Туняном данные не касаются премий, выплачиваемых должностным лицам и сотрудникам указанных структур, хотя в этих органах премии также выделяются из карманов налогоплательщиков - из госбюджета РА.


РАЗМЕР ПРЕМИЙ И РАСЧЕТ

Переходя к размеру премий и их расчету, отметим, что Тунян искажает даже общую сумму премий, выделенных сотрудникам органов государственного управления только в 2020 году. Депутат, представляя данные, ссылается на министра финансов, а мы ссылаемся на официальный сайт Министерства финансов.

Согласно интерактивному бюджету официального сайта Минфина РА - minfin.am, в 2020 году общая сумма премий, выделенных только сотрудникам органов государственного управления, составила не 22 млрд драмов, а 30 млрд 28 млн драмов. Подтверждающее эту информацию видео - ниже.

 

.

При расчете по данной методике общая сумма премий, выделенных должностным лицам и работникам исполнительных, законодательных и судебных органов, правоохранительной системы, областной администрации, составила более 37 млрд драмов. Подтверждающее эту информацию видео - ниже

AntiFake.am еще в апреле опубликовал общий размер премий, выделенных в 2020 году из госбюджета. Учитывая, что Общественное телевидение, Общественное радио, ГНКО «Центр по связям с общественностью и информации» также финансируются из государственного бюджета, но на сайте Министерства финансов нет сведений об их расходах, мы получили общую сумму премий в этих структурах по дополнительным запросам. По данным Минфина, общая сумма премий, выделенная в 2020 году из госбюджета, превышает 37,7 млрд драмов.

Принимая во внимание такой метод расчета бюджетных расходов, следует отметить, что Тунян искажает размер фонда заработной платы системы государственного управления также прошлого года. Следовательно, общая сумма фактических выплат из фонда оплаты труда системы государственного управления в прошлом году составила не 65,5 млрд драмов, а 108 млрд 660 млн драмов. А вместе с другими структурами системы - 138 млрд 646 млн драмов.


Таким образом, член фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян и солгал во время вчерашнего своего выступления в Национальном Собрании, представив размер премий, выплаченных государственным служащим в 2020 году, и ввел общество в заблуждение, создав впечатление, что представленные данные относятся в целом к размеру предоставленных премий за 2020 год из государственного бюджета.

Источник – AntiFake.am

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:

Ստուգի՛ր փաստերը մեր միջոցով
Լրահոս
nikol-o-meter

Նիկոլ-օ-մետրը գործիք է, որի միջոցով կարող եք իմանալ, թե որքանով է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կատարում իր խոստումները:

Ամենաընթերցվածը
Կեղծ լուրերի վիճակագրություն