Electoral Rights Watch: Public TV did not keep the proportion of time given to parties and alliances.

article-image

Public TV did not keep the proportion of time given to parties and alliances.

Armenian Public TV operating by the public funding, allocated 37 minutes and 51 seconds to the campaign during the news program, of which:

-      Civil Contract Party – 4 minutes 39 seconds,

-      Prosperous Armenia Party – 2 minutes 36 seconds,

-      Bright Armenia Party – 2 minutes 55 seconds,

-      Armenia Alliance – 2 minutes 50 seconds,

-      Free Homeland Alliance – 2 minutes 39 seconds,

-      Armenian National Congress – 3 minutes 12 seconds,

-      National Democratic Pole – 2 minutes (not a report),

-      Shirinyan – Babajanyan Alliance of Democrats – 3 minutes 45 seconds,

-      Democratic Party of Armenia – 1 minute 56 seconds,

-      Fair Armenia Party – 2 minutes,

-      Zartonk National Christian Party – 2 minutes,

-      Republic Party – 1 minute 14 seconds,

- "I Have Honor" Alliance – 3 minutes 7 seconds,

-      Rise Party – 2 minutes 7 seconds,

- Citizen's Decision Social Democratic Party – 58 seconds (not a report)

Some political forces participating in the election campaign were left out of the attention of Public Television. The time proportion given to parties and alliances was not maintained. Most of the airtime was provided to the ruling "Civil Contract" party.

Electoral Rights Watch

Media Advocate Initiative

Source - AntiFake.am

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:

Ստուգի՛ր փաստերը մեր միջոցով
Լրահոս
nikol-o-meter

Նիկոլ-օ-մետրը գործիք է, որի միջոցով կարող եք իմանալ, թե որքանով է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կատարում իր խոստումները:

Ամենաընթերցվածը
Կեղծ լուրերի վիճակագրություն