Government's manipulation on the ban of the ZCMC' shares

article-image

The 12.5 per cent shareholder of the "Zangezur Copper Molybdenum Combine", "Zangezur Mining" appealed to the court demanding to invalidate the alienation and donation to the government the 60 per cent shares of the ZCMC to the organization of the new owner of the ZCMC, Russian billionaire Roman Trotsenko, the representative of the "Zangezur Mining", Aram Orbelyan told Civilnet. It is illegal not only to alienate the 60 per cent shares to Trotsenko but also the 25 per cent donation to the government of that. According to the lawyer, in this process of the alienation of these 60 per cent of shares, the "Zangezur Mining" 's right of the preference of shares obtaining was not observed, so do the corporate agreement processes as the relevant decisions of the council and assembly are missing.

According to the information spread in the media on October 22, the court upheld the motion of the "Zangezur Mining" to ban the 60% shares alienated to the Trotsenko's company.  Accordingly, the 25% shares donated to the government are also under the ban. 

Based on the fiduciary duty towards "Zangezur Mining", Aram Orbelyan did not open the brackets. However, the undisputed news spread in the press was widely discussed by society. 

Orbelyan told some information on the court proceedings launched in connection with the alienation of Combine's shares. The lawyer informed that the "Zangezur Mining" company previously filed a lawsuit demanding the implementation of the right to the preference of the 75% shares. The case was accepted, and the court secured the claim putting a ban on the Combine's 75% shares. 

The processes following this decision of the court, to put it mildly, is strange. 

According to the lawyer, on September 29, "Zangezur Mining" received a motion to cancel the security of the lawsuit, after which 2 hours they were notified that a court session was scheduled on the next day. On the day of the session, September 30 at 8:30 pm, the representative of "Zangezur Mining" was informed that the person who had already managed to acquire 60% of the Combine's shares had also managed to offer 25% of it to the government and the latter agreed to accept the donation. 

The hasty court hearing to lift the ban on the Combine's shares, as a result of which the upholding the motion process, as well as the alienation of 60% of the shares and the donation of 25% to the government, overshadowed the deal wholly, making it one of the darkest deals in the history of the Third Republic of Armenia.

With the initiative of "Zangezur Mining," it was followed by the legal proceedings, as a result of which, according to the mass media, the ban has already been put on the abovementioned 60% shares (including 25% donated shares to the government). 

Thus, to shadow, this information authorities have used their propaganda platforms. The same day that the press wrote on the ban implementation on the 25% of government and Trotsenko's 45% shares, the Civic.am, belonging to the Civil Contract party, published a news item: "The court abolished the security measure on the ban to manage the 75% of the Combine'sCombine's shares", telling about the abolishing the security measure on the management of 75% of Combine's shares as a result of the hastily convened court session. 

The government has manipulated the society spreading information that the ban on shares has been lifted when another court ruling imposes a factual ban on the Trotsenko's 45 and government's 25 per cent of shares. 

Civic.am's manipulative publication below: 

 

 

Source - AntiFake.am

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:

Ստուգի՛ր փաստերը մեր միջոցով
Լրահոս
nikol-o-meter

Նիկոլ-օ-մետրը գործիք է, որի միջոցով կարող եք իմանալ, թե որքանով է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կատարում իր խոստումները:

Ամենաընթերցվածը
Կեղծ լուրերի վիճակագրություն