May says she will quit if Brexit deal gets passed - lawmaker- (Reuters)

article-image

LONDON (Reuters) - British Prime Minister Theresa May told Conservative Party lawmakers on Wednesday that she would quit if her twice-defeated Brexit deal gets approved by parliament, a member of the parliament at the meeting said.

May “will go if deal gets through,” the lawmaker, who spoke on condition of anonymity, said. “Suggests she goes after a deal.”

Another Conservative lawmaker said that while she didn’t give a date, the impression was that she would go “reasonably soon”.

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:

Check the facts through us
News feed
nikol-o-meter

Nikol-o-Meter is a tool through which you can learn how Nikol Pashinyan keeps his promises.

Most read