Members of #sutNikol initiative held a peaceful action, then taken to Police Departments

article-image

On April 15 from the early morning, #sutNikol initiative implemented peaceful protest action in the streets of Yerevan against the lies and counterfeits of the acting authorities covering the streets with #sutNikol signs.

The members of the initiative were in the Northern Avenue, Abovyan, Amiryan streets and in the Republic Square, where they covered the streets with #sutNikol signs. Many cities of Armenia including Sisian, Vanadzor, Maralik and Gyumri, Etchmiadzin, Akhuryan, Amasia, joined the protest action.

From the beginning of the action, 12 members of the initiative were taken to Police Departments, including Narek Samsonyan, Konstantin Ter-Nakalyan, Artur Danielyan, and the live-stream operator.

Members of the Initiative always criticize the activity of the Government headed by Nikol Pashinyan.

Armenian and Russian versions of the article.

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:

Check the facts through us
News feed
nikol-o-meter

Nikol-o-Meter is a tool through which you can learn how Nikol Pashinyan keeps his promises.

Most read
Fake news statistics